Ανοικτή Επιστολή για τις Εκλογές Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης που διεξάγονται αύριο και που απευθύνεται στο σύνολο της Κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης αλλά και στην περιβάλλουσα Κοινωνία και την Πολιτεία, τοπικά και ευρύτερα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Βαγγέλης Καπετανάκης.

Στην Επιστολή του ο κ. Καπετανάκης αναφέρει:


Αύριο Τρίτη 29.05.2012, διεξάγονται για 5η φορά εκλογές για τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματός μας. Ελπίζω αυτή τη φορά αυτή η προσπάθεια να τελεσφορήσει. Στις 4 προηγούμενες αντιτάχθηκε μια πολύ μικρή μερίδα των φοιτητών μας, η οποία εμπόδισε παντελώς την εκλογική διαδικασία.

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης των εκλογέων – των Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού - στην κάλπη βασίσθηκε σε δύο γεγονότα:

- Τα Μέλη της Κοινότητάς μας, που βλέπουν πως είναι απαραίτητο να διοικηθεί το Ίδρυμα, να εκλεγεί νέα Διοίκηση, δεν υποστήριξαν με μαζική παρουσία τους την πρόσβαση το σημείο της ψηφοφορίας, θεωρώντας ότι θα υπήρχαν περιστατικά σωματικής βίας κ.ά.. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι η πραγματική παρουσία των Μελών της Κοινότητας θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τον αποκλεισμό των ψηφοφόρων από την κάλπη. Ας σημειωθεί ότι κάποιες (μεγάλες) φοιτητικές οργανώσεις, μολονότι δεν είχαν αντίρρηση για τη διεξαγωγή των εκλογών, τήρησαν διακριτική απόσταση.
- Η Οργανωτική Επιτροπή των Εκλογών και η Διοίκηση του ΤΕΙ επέλεξαν και στις 4 περιπτώσεις να μην ζητήσουν συνδρομή εξωτερικών αρχών για αποτροπή της παρεμπόδισης των εκλογών, παρά τις πολυάριθμες παραινέσεις από Μέλη της Κοινότητας.

Δεν χρησιμοποιήθηκαν βέβαια ‘πίσω πόρτες’ για πρόσβαση εκλογέων. Επιπλέον έγινε η επιλογή να μην διεξαχθούν οι εκλογές εκτός Ιδρύματος (π.χ. σε ξενοδοχείο) για απλούς λόγους αξιοπρέπειας της Κοινότητας και του Ιδρύματος.
Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Οι αναγκαιότητες είναι πλέον περισσότερο προφανείς σε όλους από ότι κατά την αρχική προκήρυξη των εκλογών:

- Τα Οικονομικά
: Δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής κονδυλίων στο Ίδρυμα (για σίτιση φοιτητών, αμοιβές Εκτάκτων Εκπαιδευτικών, που υλοποιούν το 60% της Εκπαίδευσης, λοιπές λειτουργικές δαπάνες). Με βάση την κείμενη νομοθεσία, μόνο 6 δωδεκατημόρια του Προϋπολογισμού μπορούν να μας δοθούν με την παρούσα Διοίκηση. Έχουν αποσταλεί περίπου τα 4,5/6. Είναι πραγματικά αμφίβολο αν μπορεί να αποσταλεί οτιδήποτε επιπλέον, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση.

Οι αναστολές περιοχών της λειτουργίας μας έχουν ήδη αρχίσει: Με δεδομένη τη διασφάλιση των αποδοχών των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ως προτεραιότητα, η εξόφληση ανελαστικών δαπανών τίθεται εν αμφιβόλω (π.χ. Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, που δεν δέχονται καθυστερήσεις), ενώ βασικές δαπάνες λειτουργίας της εκπαίδευσης αυτής καθεαυτής έχουν ήδη αρχίσει να αναστέλλονται, εφόσον οικονομικές αποφάσεις μπορούν μόνο να λαμβάνονται με βάση υπάρχουσα ρευστότητα! Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς Βουλή, δεν μπορεί να αλλάξει το ότι, χωρίς τροποποίηση του Ν. 4009/ 2011, νέος Προϋπολογισμός εγκρίνεται και δίδεται μόνο μετά την εκλογή του Συμβουλίου Διοίκησης που προβλέπει ο ίδιος Νόμος. Η όποια νέα Βουλή >>> νέα Κυβέρνηση πότε προσδοκάται να καλύψουν αναγκαιότητες συνέχισης λειτουργίας των ΑΕΙ ή ακόμα και να επιφέρουν τις θρυλούμενες αλλαγές;

- Η έλλειψη Διοικητικών Οργάνων. Μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2012 δεν θα υπάρχουν όργανα Κεντρικής Διοίκησης για τις βασικές λειτουργίες του Ιδρύματος. Επιπλέον, κατά το παρόν διάστημα παρέρχονται οι προθεσμίες για εκλογή Οργάνων Διοίκησης των Τμημάτων Εκπαίδευσης με βάση την προ του Ν. 4009/ 2011 νομοθεσία. Πρακτικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2012 δεν θα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων, έκδοσης φοιτητικών εγγράφων (πτυχίων και βεβαιώσεων αποφοίτησης/ φοίτησης κ.ά.).

Το διάχυτο ερώτημα: Γιατί δεν περιμένουμε και εμείς, όπως τα Πανεπιστήμια και πολλά άλλα ΤΕΙ; Η απάντηση με 2 ερωτήματα:
- Γιατί έχουν μείνει λιγότερα από τα μισά ΤΕΙ που θα μπορούσαν να κάνουν εκλογές, χωρίς εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης;

- Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της συνολικής βασικής λειτουργίας του ΤΕΙ αν:
o δεν αμείβονται οι Έκτακτοι Εκπαιδευτικοί μας (από τον Ιούνιο),
o αν οι οφειλέτες συνεχίσουν κατασχέσεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΤΕΙ μετά από επείγουσες δικαστικές αποφάσεις,
o αν δεν υπάρχουν κονδύλια για βασικά αναλώσιμα εκπαίδευσης,
o αν δεν υπάρχουν τα (χωριστά) κονδύλια σίτισης, για τους 3.200 φοιτητές μας (επί συνόλου 15.000 περίπου) που σε κάθε περίπτωση - και τώρα περισσότερο από ποτέ - δικαιούνται δωρεάν σίτιση;

Για την αυριανή εκλογική διαδικασία είμαι ανήσυχος, αλλά και σε ένα βαθμό αισιόδοξος. Τα πράγματα αλλάζουν:

- Πολλά Μέλη του Προσωπικού του ΤΕΙ τις τελευταίες ημέρες εκφράζουν τη βούλησή τους, ως άτομα αλλά και από τους Συλλόγους του Προσωπικού, να προχωρήσει η εκλογή της νέας Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υποστήριξή τους στη διαδικασία. Κανένα Μέλος του Προσωπικού μας δεν έχει εκφράσει αντίρρηση για τις εκλογές Διοίκησης.

- Επιπλέον, είμαι βέβαιος πως οι φοιτητές που εμπόδισαν τις εκλογές θα ξανασκεφθούν. Θέλουν ένα Ίδρυμα χωρίς τις βασικές του λειτουργίες, με αναστολή δραστηριότητας το επόμενα διάστημα; Ή μήπως περιμένουν πως οι διάδοχοι της Κεντρικής Εξουσίας θα κάνουν θαύματα, άμεσα; Και επειδή αυτό δεν είναι πιθανό, πως είναι βέβαιοι ότι οι υπόλοιποι φοιτητές (το 998/1000) μπορούν να θυσιάσουν τουλάχιστον το επόμενο Εξάμηνο στο βωμό νεφελωδών στοχεύσεων; Οι φοιτητές των μεγάλων φοιτητικών παρατάξεων μπορούν να παραμένουν αμέτοχοι παρατηρητές, με όλη την ευθύνη αυτών που εκπροσωπούν; Και οι μη ‘οργανωμένοι’ φοιτητές μας, η μεγάλη πλειοψηφία, γιατί αφήνουν αδιάφορα τις τύχες τους σε άλλους;

- Οι ευθύνες όλων είναι πλέον πολύ συγκεκριμένες, περιγεγραμμένες και γνωστές, μετά και τη σχετικά πρόσφατη παρέμβαση του Προέδρου της κορυφαίας δικαστικής αρχής της χώρας: Αυτών που παρεμποδίζουν λειτουργίες στα ΑΕΙ, καταλαμβάνουν χώρους κ.ά., αλλά και των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων που τυχόν αδρανούν.

Αυτή η επιστολή απευθύνεται ασφαλώς στο σύνολο της Κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης αλλά και στην περιβάλλουσα Κοινωνία και την Πολιτεία, τοπικά και ευρύτερα. Μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δι’ άγραν ψήφων, για παλληκαρισμούς κομματικών νεολαιών; Ας πάρουν θέση οι ηγεσίες των κομμάτων και οι καθοδηγητές των νεολαιών μπροστά στα πραγματικά ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και μπροστά στους μεγάλους κινδύνους για την Πολιτεία και τη Χώρα.