Σε συνεδρίαση προσέρχεται αυτήν την ώρα  το δημοτικό συμβουλίου Ρεθύμνης στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών στους συνδυασμούς των κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.