Την  Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, υπογράφεται η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων».

Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 με συνολικό Προϋπολογισμό Μελέτης 7.600.000,00 €  και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο δήμαρχος Χανίων Μ. Σκουλάκης, «στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προστασία και η ανάδειξη του συγκεκριμένου κτιρίου, καθώς επίσης και η βέλτιστη εφικτή διαμόρφωση και εξόπλισή του με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να αποτελέσει κέντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης», Ο κ. Σκουλάκης προσθεσαι ότι «το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συντελέσει στην ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση της άμεσης περιοχής, καθιστώντας ασφαλές και λειτουργικό το κτίριο του Παλαιού Τελωνείου, εξασφαλίζοντας την ήδη αυξημένη τουριστική και όχι μόνο κίνηση στην άμεση περιοχή μελέτης. Η περιοχή θα αναβαθμιστεί αισθητικά, αλλά και λειτουργικά».