Το ελάχιστο όριο του δείκτη κεφαλαίων tier 1 στο 8% διασφάλισαν οι τέσσερεις μεγάλες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς με την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των 18 δις ευρώ που αποτελούν προκαταβολή της ανακεφαλαιοποίησής τους, μετά τις ζημίες που υπέστησαν από το PSI+.

Τα 18 δις ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, καταβλήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας και «με τα κεφάλαια αυτά αποκαθίσταται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες αποκτούν τους αναγκαίους πόρους για την ομαλή λειτουργία τους υπέρ της πραγματικής οικονομίας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Είχε προηγηθεί μιας εβδομάδας περίπου διαβούλευση μεταξύ των τραπεζών και του ΤΧΣ για τους όρους που περιέχουν οι συμβάσεις προεγγραφής για την καταβολή των 18 δις ευρώ, με κυριότερο τη ρήτρα επιστροφής των κεφαλαίων στην περίπτωση που μία τράπεζα αθετήσει τους όρους αυτούς. Επίσης οι συμβάσεις προβλέπουν τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων του δημοσίου (αντί ενός που ήταν μέχρι σήμερα) στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Η επιλογή και η τοποθέτηση των εκπροσώπων του δημοσίου θα γίνει το πιθανότερο από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Η καταβολή των κεφαλαίων, η οποία γίνεται με τη μορφή ομολόγων του EFSF παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα νέου δανεισμού από την ΕΚΤ. Οι τράπεζες έχοντας στην κατοχή τους τα ομόλογα αυτά θα μπορέσουν να κάνουν repos και να αντλήσουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση για το σύστημα, το οποίο λόγω της αβεβαιότητας και πολιτικής αστάθειας εκτός από την έλλειψη ρευστότητας, δέχθηκε σοβαρό πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες μέσω της σοβαρής εκροής καταθέσεων.

Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση ώστε ο δείκτης Core Tier 1 να φθάσει στο 9%. Από τους τελικούς όρους της ανακεφαλαιοποίησης θα κριθεί η διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος ή η πλήρης κρατικοποίησή του με ότι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τους βασικούς μετόχους αλλά και για τους δεκάδες χιλιάδες μικρομετόχους των τραπεζών.