Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, είχε σήμερα εννεαμελής ερευνητική ομάδα των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων του Leiden (Ολλανδία) και Padjajaran (Ινδονησία) με επικεφαλής τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Leiden, κ. Jan Slikkerveer.

Οι εν λόγω επιστήμονες, που συνοδεύονταν από τον Kαθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρω-τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χρήστο Λιονή, έχουν ως αντι-κείμενο έρευνας την υγεία και την κοινωνική φροντίδα του πληθυσμού της Κρήτης και συ-νεργάζονται στενά στον τομέα αυτό με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης τέθηκε επίσης η ανάπτυξη προτάσεων-συστάσεων προς Ευρωπαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας σχετικά με τη ορθολογική χρήση και διακίνηση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου με το διακριτικό τίτλο «OTC SOCIOMED - ID 223654» και χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το οποίο συντονίζει η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με συμμετοχή 12 Ευρωπαίων εταίρων, μεταξύ των οποίων και του Πανεπιστημίου Leiden.

Η κα Λιονή εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αποτελεσματική συνεργασία των ξένων ερευνητών των Πανεπιστημίων του Leiden (Ολλανδία) και Padjajaran (Ινδονησία) με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τονίζοντας παράλληλα ότι το ερευνητικό έργο της ομάδας του καθηγητή Slikkerveer, που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, έχει συνδράμει σημαντικά στην προώθηση της υγείας των Κρητικών αλλά και στη χρησιμοποίηση βοτάνων του νησιού ως εναλλακτική θεραπεία για σειρά νοσημάτων και ασθενειών.