Την Τρίτη 22-5-2012 συνήλθε στη Κίσαμο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων επαρχίας Κισάμου τον οποίο προήλθε από τις εκλογές 20-5-2012 και συγκρότηθηκε σε σώμα .

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :

Κουνελάκης Στέλιος Πρόεδρος (Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών)

Λουφαρδάκης Γιάννης Α`Αντιπόεδρος (Σωματείο Λαικής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων)

Κουμής Λευτέρης Β`Αντιπρόεδρος (Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μαλαθύρου)

Δερουκάκης Μανώλης Γενικός Γραμματέας (Σύλλογος Νέων Κισάμου)

Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος Αναπληρ. Γενικός Γραμματέας (Σύλλογος Ριζιτών η Κίσαμος)

Κουλετάκης Ανδρέας Ταμίας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρικα)

Κλωστράκης Δημήτριος Αναπληρωτής Ταμίας (Σύλλογος Αλληλεγγύης ο Κάμπος)

Γιακουμάκης Γιάννης Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Πολιτιστικός Σύλλογος Μοθιανών)

Σκαράκης Στρατής Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας)