Από την Δ/ση Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Χανίων ανακοινώνεται ότι έγινε αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής μαθητών στην Α’ τάξη του Γυμνασίου  του Μουσικού  Σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 59183/Γ7/28-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. .

Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της Χώρας, την Δευτέρα 25-06-2012 και θα διαρκέσει μία, δύο ή τρείς ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

 Τα αντικείμενα εξέτασης είναι:

Α). Ρυθμός

Β) Ακουστική ικανότητα

Γ) Φωνητική ικανότητα

Δ) Διάκριση ηχοχρωμάτων

Ε) Προαιρετικά ένα αναγνωρισμένο μουσικό όργανο, ευρωπαϊκό, ή παραδοσιακό σε επίπεδο κατωτέρας.

Οι εξετάσεις είναι απλές με στόχο να ανιχνεύσουν τη μουσική κλίση των εξεταζομένων και δε χρειάζεται μελέτη και προετοιμασία.