Αποζημίωση, λόγω καθυστέρησης εκδίκασης της υπόθεσής τους, μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες από τα φορολογικά δικαστήρια, ενώ, εναλλακτικά, μπορούν να ζητήσουν επιτάχυνση της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης που τους αφορά.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών προσδιορίζονται τα εξής:

- οι φορολογούμενοι μπορούν να διεκδικήσουν ένδικο βοήθημα (αποζημίωση) για την επιδίωξη αποκατάστασης της βλάβης από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδίκασης διοικητικής διαφοράς

- παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους (Δημόσιο και ιδιώτες) να ζητήσουν την επιτάχυνση εκδίκασης κάποιας υπόθεσης (μόνο όμως για όσα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατατίθενται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μετά τη 16η Σεπτεμβρίου 2012) και εφόσον αυτά δεν έχουν συζητηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου.