Ραγδαία αύξηση σημείωσε το κόστος δανεισμού στην Ιταλία την Τέταρτη, με το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου να ξεπερνά το 6% για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους εξαιτίας των προβλημάτων στην Ισπανία.

Το επιτόκιο του 10ετούς διαμορφώθηκε στο 6,03% έναντι 5,84% Απρίλιο.

Το ποσό που άντλησε η Ιταλία στη δημοπρασία ανήλθε στα 5,73 δισ. ευρώ, ελαφρά υψηλότερα από το μέσο του εύρος που είχε θέσει για 4,50-6,25 δισ. ευρώ, χάρη στη σταθερή ζήτηση από το εσωτερικό της χώρας.

Η Ιταλία κατέβαλε επίσης υψηλότερο επιτόκιο, κατά 80 μονάδες βάσης, για την έκδοση των 5ετών ομολόγων σε σχέση με αντίστοιχη έκδοση τον Απρίλιο. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,66% με την έκδοση να καλύπτεται 1,35 φορές, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία.

Το ιταλικό Δημόσιο διέθεσε επίσης 10ετή ομόλογα (λήξεως τον Σεπτέμβριο του 2022) με επιτόκιο 6,03%, έναντι επιτοκίου 5,84% τον περασμένο μήνα.

Με τις σημερινές δημοπρασίες, η Ιταλία έχει εκδώσει συνολικά χρέος 18,5 δισ. ευρώ αυτή την εβδομάδα.