Σκοπός να εισπραχθούν τα φοροδιαφεύγοντα έσοδα από Γερμανία, Βρετανία, Αυστρία.

Η Ελβετική βουλή ενέκρινε μια συμφωνία με τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αυστρία που θα επιτρέψει να εισπραχθούν διαφυγόντα έσοδα από φόρους ενώ θα επιτρέψει στις ελβετικές τράπεζες να διατηρήσουν τους αυστηρούς κανονισμούς που εφαρμόζουν σε ό,τι αφορά το τραπεζικό απόρρητο και την εχεμύθεια.

Βάσει των συμφωνιών, οι ελβετικές τράπεζες θα αφαιρέσουν ένα σωρευτικό ποσό από τους λογαριασμούς πελατών από τις τρεις χώρες και θα μεταφέρουν τα χρήματα στις αρχές τους, ως αποζημίωση για την πιθανή φοροδιαφυγή και τόκους. Η Κάτω Βουλή της Ελβετίας ενέκρινε τη διακρατική αυτή συμφωνία για την αναδρομική φορολόγηση των γερμανικών καταθέσεων στη χώρα με φόρο που θα ανέρχεται ακόμη και στο 41%. Οι ελβετικές αρχές δεν θα παραδώσουν στοιχεία όπως τα ονόματα των κατόχων των λογαριασμών.

Γερμανοί πολίτες είχαν κρύψει έως και 80 δισ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο. Ωστόσο, είναι ασαφές πόσο από αυτό το ποσό είχαν ήδη επαναπατρίσει ή μεταφέρει σε άλλες χώρες πριν από τη χθεσινή ψηφοφορία.

Τα κοινοβούλια στο Βερολίνο, στο Λονδίνο και στη Βιένη πρέπει να δώσουν και την δική τους έγκριση για την εφαρμογή της συμφωνίας. Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD, αξιωματική αντιπολίτευση) και οι Πράσινοι έχουν ήδη επικρίνει το περιεχόμενο της συμφωνίας, τονίζοντας ότι επιτρέπει στους πολίτες να ξεφύγουν από κάθε ποινή.

Μόνο μερικά στελέχη των Ελβετών Σοσιαλδημοκρατών αντιτάχθηκαν στις συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπουν σε όσους φοροδιαφεύγουν να αποφύγουν κάθε τιμωρία και αντιτίθενται στα σχέδια της Ελβετίας να θεσπίσει κανόνες ώστε στις τράπεζες της χώρας να γίνονται καταθέσεις μόνο «καθαρών» χρημάτων.

Το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, αντιτάχθηκε στη συμφωνία, εκφέροντας την άποψη ότι οι συμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε μαζικές χρηματικές εκροές και να εξασθενίσουν τη θέση της χώρας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Οι συμφωνίες είναι αυτές είναι απαράδεκτες και ατιμάζουν τους ελεύθερους Ελβετούς πολίτες», είπε ο Κρίστοφ Μπλόχερ, ανώτατο στέλεχος του κόμματος, αποκαλώντας την απόφαση «μια περαιτέρω συνθηκολόγηση σε αυτό που σαφέστατα είναι ένας οικονομικός πόλεμος».


Θετική εξέλιξη για την Ελλάδα


Τα παραπάνω, αποτελούν θετική για τα ελληνικά συμφέροντα εξέλιξη, καθώς τα τελευταία 2 χρόνια οι ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία, αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο.

Σχετικές πρωτοβουλίες έχει αναλάβει και η Ελλάδα απο το 2010, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα.

Στην Ελβετία εκτιμάται πως έχει κατευθυνθεί το 10% περίπου των καταθέσεων που έφυγαν την τελευταία διετία από τις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Η Ελβετία αρνείται την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους ξένους καταθέτες και για τον λόγο αυτό έχει συμφωνήσει διακρατικά την παρακράτηση και την πληρωμή φόρου προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία των καταθέσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ελβετικές αρχές προκειμένου να συνομολογηθεί διακρατική συμφωνία αντίστοιχη με αυτή της Ελβετίας και της Γερμανίας που θα οδηγήσει στην φορολόγηση καταθέσεων Ελλήνων στις ελβετικές τράπεζες.