Η κοινοπραξία «Δομική Κρήτης» και «Λατομική ΑΤΕ» αναδείχτηκε προσωρινή ανάδοχος για το έργο κατασκευής του δρόμου Γάζι-Κρουσώνας προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ.

Η κοινοπραξία στην προσφορά της είχε καταθέσει "θαρραλέα" έκπτωση  44.3%!