Τον κώδωνα του κινδύνου για  την πιθανότητα να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια περίπτωση «Lehman Brothers της Ευρώπης» και να οδηγήσει ίσως και σε «εξάντληση των επίσημων πηγών χρηματοδότησης», κρούει σε έκθεσή της η Societe Generale.

Στην έκθεση, που υπογράφουν 13 οικονομολόγοι και αναλυτές του  οίκου (www.ibtimes.co.uk), τονίζεται πως μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα δημιουργούσε ανεξέλεγκτους κινδύνους διάχυσης της κρίσης, συγκεκριμένα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ντόμινο σε Ισπανία και Ιταλία και πάντως θα δημιουργούσε αμφιβολίες στις αγορές αναφορικά με το μέλλον της ευρωζώνης!

 Στην ίδια έκθεση  επισημαίνεται επίσης πως το  άμεσο κόστος εξόδου της Ελλάδας  από το ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να αγγίξει τα 360 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό το 3,8% του ΑΕΠ της ευρωζώνης.

«Είναι δύσκολο να προβλεφθεί μια κατάσταση όπου οι διαθέσιμες επίσημες πηγές χρηματοδότησης θα εξαντληθούν  αμέσως», αναφέρει η έκθεση υποστηρίζοντας πως η διάχυση θα πραγματοποιηθεί  μέσω τριών βασικών «οδών»: της εκροής καταθέσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, της σημαντικής αύξησης του κόστους δανεισμού των τραπεζών και την άνοδο των spreads.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές θα ήταν καταστροφικές, αφού θα μπορούσαν να τις οδηγήσουν σε απομείωση της αξίας τους έως και κατά 50%.