Από 30 έως 31 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στο Μαράθι Ακρωτηρίου Χανίων, το Συντονιστικό Συμβούλιο του Κέντρου (ΝΜΙΟΤC Coordinating Board – NCB), με εκπροσώπηση από τις συμμαχικές διοικήσεις επιχειρήσεων (ΑCO) και μετασχηματισμού (ACT).

Σκοπός του συμβουλίου ήταν :

• Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών – συμβουλών για τον επόμενο κύκλο του προγράμματος εργασιών.

• Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών – συμβουλών σε θέματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

• Η αναθεώρηση της διδακτέας ύλης, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα νέα δόγματα, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη μέχρι τώρα εκπαίδευση καθώς και σχετικές οδηγίες του ΝΑΤΟ.

• Η παροχή οδηγιών – συμβουλών σε θέματα που αφορούν την αποστολή του ΚΕΝΑΠ.

Στο μεταξύ από 21 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2012, διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στη Σούδα, τα σχολεία του Α΄ εξαμήνου του 2012, ως ακολούθως:

• Σχολείο σειράς 1000 (Course 1000) για παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Ομάδας Διοικήσεως πλοίου, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής.
• Σχολείο σειράς 2000 (Course 2000) για παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Ομάδας Νηοψίας πλοίου, με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, για την εκτέλεση επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής.
• Σχολείο σειράς 3000 (Course 3000) για παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Ομάδας Νηοψίας πλοίου, ώστε να εκτελεί επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής.

Στα σχολεία συμμετείχαν είκοσι οκτώ (28) εκπαιδευόμενοι από Δανία, Εσθονία, Ιορδανία, Ηνωμ. Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ουκρανία, Σουηδία και Τυνησία.

(φωτο: ΓΕΕΘΑ)