Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


1.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Χανίων για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών –ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των παλαιών κτιρίων του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Χανίων» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2011 -2013 με κωδικό της ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12649/07-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

(Εισηγήτρια η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Ψυχικής Υγείας κα Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία).
1.2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση της πράξης: «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής, Β΄Φάση» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 50068/20951/24-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ..

1.3. 1η τροποποίηση της από 14-05-2012 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για την Ανακαίνιση – Αλλαγή χρήσης – Διαμόρφωση κτιρίου ΜΥΗΣ Αγυιάς σε χώρο επίσκεψης κοινού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7996/30-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης)

1.4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου για την εκτέλεση του έργου: «Μετατροπή σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καλογέρου σε Νηπιαγωγείο», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4284/23-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

1.5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Γερακαρίου του Δήμου Αμαρίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4285/23-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

1.6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών – Διαμόρφωση χώρου Αθλοπαιδιών (Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης) στο Προσκοπικό Κέντρο Ρεθύμνου στη θέση Παράδεισος Αρμένων» προϋπολογισμού 25.000 €, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4634/01-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή )

1.7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίησης του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών Υποδομών του Γηροκομείου Γόρτυνας στους Άγιους Δέκα του Νομού Ηρακλείου» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2011 -2013 με κωδικό της ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42391/17713/03-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις )

2.1. Καθορισμός νέων εδρών των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης, στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 15415/1-6-2012 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης)

2.2. Καθορισμός νέων εδρών των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης, στην Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση
(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
2.3. Καθορισμός νέων εδρών των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης, στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9031/1-6-2012 έγγραφο Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

2.4. Καθορισμός νέων εδρών των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης, στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1. Έγκριση για την 1η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου και την ένταξη σε αυτό του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΠ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΗ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 46230/19405/23-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τη σχετική απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
3.2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ηράκλειο – Μαλάδες - Γέφυρα», αναδόχων: «Γραφείο Δοξιάδη - Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε., Ιωάννης Βαϊλάκης, Χαράλαμπος Χατζηβασίλης, Εμμανουήλ Πολυδάκης του Πολύβιου, Ανέστης Παναγόπουλος του Θεοδώρου, ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 37427/15846/29-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


4.1. Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2012, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 35797/15131/11-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4.2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2011, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 13836/5537/9-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης, και τη με αρ. 239/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4.3. Ψήφιση 3ης Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/06: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

5.1. Μεταβίβαση της αριθμ. 23/2009 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Ρεμεδιάκη Νικολάου στην κόρη του Ρεμεδιάκη Αικατερίνη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3471/27-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου - Τμήμα Εμπορίου.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

5.2. Αλλαγή της αριθμ. 479/08 επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών του Δασκαλάκη Νικολάου του Μύρωνα ως προς την κατηγορία των πωλουμένων ειδών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1010/29-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου- Τμήμα Εμπορίου.
5.3. Διαγραφή από τις Λαϊκές αγορές της Δευτέρας και του Σαββάτου των πωλητών, κατόχων επαγγελματικών αδειών: α) Μαρκάκη Γιαννούλας β)Παναγιωτάκη Μάριου, γ)Πλεξουσάκη Ιωάννη και Μαγκουφάκη Μαρίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 938/26-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου- Τμήμα Εμπορίου.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

5.4. Μεταβίβαση της αριθμ. 129/2007 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (πώληση Οπωροκηπευτικών) του Κατριαδάκη Σωτηρίου του Γεωργίου στη σύζυγό του Κατριαδάκη Μαρία, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 919/06-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Εμπορίου.

5.5. Μεταβίβαση της αριθμ. 9/2007 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (πώληση ενδυμάτων) του Τουρτούρα Παναγιώτη του Σωτηρίου στην κόρη του Καλλιόπη Τουρτούρα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 864/06-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Εμπορίου.

5.6. Μεταβίβαση της αριθμ. 149/2007 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (πώληση νωπών αλιευμάτων) του Φοινοκαλιώτη Ιωάννη του Εμμανουήλ στο γιό του Φοινοκαλιώτη Εμμανουήλ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1648/29-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Εμπορίου.

5.7. Μεταβίβαση της αριθμ. 72/2007 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (πώληση ειδών ένδυσης - νεωτερισμών - φο μπιζού – ψιλικών - ειδών υπόδησης - δερματίνων ειδών) της Δημοτάκη Γεωργίας του Βασιλείου στο σύζυγό της Γιαννίκο Νικήτα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1807/29-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Εμπορίου.

5.8. Αφαίρεση λαϊκής αγοράς της Παρασκευής Δήμου Τυμπακίου από την αριθμ. 203 επαγγελματική άδεια (πώληση ενδυμάτων) της Κουτεντάκη Μαρίας του Κων/νου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1752/29-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Εμπορίου.

5.9. Αλλαγή της αριθμ. 56 επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών της Τσαγκαράκη Σοφίας ως προς την κατηγορία των πωλουμένων ειδών (από ‘’ενδύματα’’ σε ‘’είδη ένδυσης -νεωτερισμών - φο μπιζού – ψιλικών - ειδών υπόδησης - δερματίνων ειδών), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2924/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου -Τμήμα Εμπορίου.

5.10. Αλλαγή ως προς την κατηγορία των πωλουμένων ειδών σε επαγγελματικές άδειες Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3371/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου των: 1)Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνου με αρ. άδειας 197/08, 2)Αρειστινίδη Νικολάου με αρ. άδειας 48/07, 3)Μενεγάκη Εμμανουήλ με αρ. άδειας 45/07, 4)Τσιχλάκη Λάμπρου με αρ. άδειας 8/09, 5)Κλινάκη Αντωνίου με αρ. άδειας 66/07, 6)Ατζαμιδάκη Αφροδίτης με αρ. άδειας 204/10, 7)Κολτσίδα Αναστασίας με αρ. άδειας 69/07, 8)Βαμβουκάκη Ελένης με αρ. άδειας 10/07, 9)Φασουλάκη Ερωφίλης με αρ. άδειας 49/07, 10) Καρούση Σοφίας με αρ. άδειας 240/09 11) Μενεγάκη Τίτου με αρ. άδειας 33/07, 12) Αντωνοδημητράκη Εμμανουήλ με αρ. άδειας 192/08, 13) Βαρδαλαχάκη Άννας με αρ. άδειας 23/07, 14) Αλεξάκη Μαρίνας με αρ. άδειας180/07

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).