Ξεκινά η κατασκευή του υποέργου των αντλιοστασίων και των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Γερακίου και Αρμάχας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που εντάσσεται στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και του Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων των παραπάνω οικισμών.

Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 230.000€, υπέγραψαν σήμερα στο Καστέλλι ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων (σηπτικές δεξαμενές – αντλιοστάσια ανύψωσης και αποχετευτικοί αγωγοί) για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων Αρμάχας και Γερακίου, (δυναμικότητας 800 ισοδύναμων κατοίκων, για το 2030) έως την κοινή τους Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στο βασικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

1. Κατασκευή μιας σηπτικής δεξαμενής, νοτιοδυτικά του οικισμού της Αρμάχας και μιας βορειοδυτικά του οικισμού του Γερακίου, για τη συλλογή των λυμάτων και την προεπεξεργασία τους.

2. Κατασκευή ενός αντλιοστασίου ανύψωσης, ως συνέχεια της σηπτικής δεξαμενής του οικισμού της Αρμάχας και ενός αντλιοστασίου ανύψωσης, ως συνέχεια της σηπτικής δεξαμενής του οικισμού του Γερακίου.

3. Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και στεγανοποίησης της υφιστάμενης ορθογωνικής δεξαμενής της Αρμάχας και της υφιστάμενης κυλινδρικής δεξαμενής του Γερακίου.

4. Κατασκευή ενός φρεατίου (φίλτρο απόσμησης) άνωθεν της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού της Αρμάχας και ενός άνωθεν της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού του Γερακίου.

5. Κατασκευή δύο δίχωρων οικίσκων, όπου στον πρώτο χώρο θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ενώ ο δεύτερος θα εξυπηρετεί χώρο WC. Ο ένας οικίσκος θα κατασκευαστεί άνωθεν της νέας σηπτικής δεξαμενής του οικισμού της Αρμάχας και ο άλλος άνωθεν της νέας σηπτικής δεξαμενής του οικισμού του Γερακίου.

6. Κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των προεπεξεργασμένων λυμάτων, από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων της σηπτικής δεξαμενής του οικισμού της Αρμάχας έως την σηπτική δεξαμενή της κυρίως Ε.Ε.Λ. κα ενός από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων της σηπτικής δεξαμενής του οικισμού του Γερακίου έως την σηπτική δεξαμενή της κυρίως Ε.Ε.Λ..

7. Κατασκευή 1 ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση, κατά μήκος του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων της σηπτικής δεξαμενής του οικισμού της Αρμάχας έως την σηπτική δεξαμενή της κυρίως Ε.Ε.Λ., μιας βάνας ελαστικής έμφραξης για την εκκένωση του αγωγού.

8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδων, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση).