Αναστέλλεται προς το παρόν η εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ, η αναστολή αποφασίστηκε επειδή δεν έχει εκδοθεί έως τώρα σχετική εφαρμοστική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η εφαρμογή του μέτρου επρόκειτο να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, όπως άλλωστε προέβλεπε ο νόμος 4075/2012 (Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ασφαλιστικών φορέων).

(in.gr)