Παρουσιάστηκε σήμερα από το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη ο νέος  διαδικτυακός τόπος που δημιούργησε ο Δήμος προβολής παραγωγών και τυποποιητών Κρητικών αγροτικών προϊόντων .

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η νέα ιστοσελίδα με την επωνυμία Αγροδίκτυο στη διεύθυνση idomeneas.heraklion.gr/agra/ ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ηρακλείου heraklion.gr στη παραπομπή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αναγνωρισμένο παραγωγό-τυποποιητή που διαθέτει επιλεγμένα και πιστοποιημένα προϊόντα να έρθει σε επαφή με τους αγοραστές και να κλείσει συμφωνίες πώλησης .

Επίσης το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης των παραγωγών για Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Εκθέσεις-Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για αγορά κρητικών προϊόντων.

Παράλληλα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα ποιότητας-πιστοποίησης και διασυνδέσεις με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο μητρώο παραγωγών έχουν απογραφεί ήδη 150 επιχειρήσεις με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου από τις οποίες 40 δραστηριότητες αφορούν την ελαιοκομία, 40 την αμπελουργία και οι υπόλοιπες αφορούν προϊόντα μελιού, οπωροκηπευτικά, τυροκομικά, κ.α. ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ήδη εγγεγραμμένοι 70 από αυτούς.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω αυτόματης μετάφρασης σε 64 γλώσσες.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Το Αγροδίκτυο αποτελεί μία φιλόδοξη προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, που σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Γιάννη Κουράκη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα.

Η ιστοσελίδα όπως είπε ο κ. Κουράκης θα εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες και στοχευμένες δράσεις και ενέργειες, ενισχύονται έτσι τη συλλογική προσπάθεια διάθεσης των τοπικών προϊόντων και παρέχοντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους παραγωγούς, τις αγροτικές μονάδες και τις οργανώσεις ενώ στα πλαίσια αυτά θα υπάρξει ενημέρωση όλων των Δήμων της χώρας .

Επίσης θα ενημερωθούν και οι εμπορικοί ακόλουθοι των πρεσβειών ξένων χωρών στη χώρα μας ,τα Επιμελητήρια ,φορείς αλλά και όλες οι ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης

Τους βασικούς λόγους, για τη δημιουργία από το Δήμο Ηρακλείου ιστοσελίδας με την επωνυμία Αγροδίκτυο ανέλυσε ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και συγκεκριμένα

• Οι μεγάλες δυνατότητες του διαδικτύου και η αλματώδης αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων στο χώρο των τροφίμων

• Η αδυναμία κυρίως των μικρών παραγωγικών μονάδων να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με αγοραστές και να διαθέσουν τα προϊόντα τους

• Η αυξανόμενη διείσδυση της κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο της διακίνησης αγροτικών προϊόντων (ΟΤΑ, ομάδες πολιτών κλπ)

• Και η συμπλήρωση των υφιστάμενων τοπικών δομών εμπορίας των κρητικών προϊόντων με ευέλικτο, δυναμικό και καινοτόμο σχήμα
Οι προσπάθειες αυτές υποστηρίζονται από στρατηγικό σχεδιασμό της υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

Το Αγροδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αναγνωρισμένο παραγωγό-τυποποιητή που διαθέτει επιλεγμένα και πιστοποιημένα προϊόντα να έρθει σε επαφή με τους αγοραστές και να κλείσει συμφωνίες πώλησης .

Επίσης το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης των παραγωγών για Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Εκθέσεις-Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για αγορά κρητικών προϊόντων.

Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα ποιότητας-πιστοποίησης και διασυνδέσεις με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο μητρώο παραγωγών έχουν απογραφεί 150 επιχειρήσεις με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου από τις οποίες 40 δραστηριότητες αφορούν την ελαιοκομία, 40 την αμπελουργία και οι υπόλοιπες αφορούν προϊόντα μελιού, ωποροκηπευτικά, τυροκομικά, κ.α. ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ήδη εγγεγραμμένοι 70 από αυτούς.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω αυτόματης μετάφρασης σε 64 γλώσσες.

Το Αγροδίκτυο αποτελεί μία φιλόδοξη προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα.

Μετά την ολοκλήρωση του μητρώου παραγωγών και την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων της παραγωγικής πλευράς, η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες και στοχευμένες δράσεις και ενέργειες, ενισχύονται έτσι τη συλλογική προσπάθεια διάθεσης των τοπικών προϊόντων και παρέχοντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους παραγωγούς, τις αγροτικές μονάδες και τις οργανώσεις.

Οι παραπάνω προσπάθειες υποστηρίζονται από στρατηγικό σχεδιασμό της υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Η νέα αυτή υπηρεσία του Δήμου μας, δημιουργήθηκε στα πλαίσια των θεσμικών αρμοδιοτήτων της Αβάθμιας Αυτοδιοίκησης και πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ενεργά στην αναπτυξιακή πορεία της Τοπικής οικονομίας, που τόσο την έχει ανάγκη.