Αύριο 9/3 στις 13:30 το μεσημέρι θα συγκληθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για να γνωμοδοτήσει, κατόπιν των θετικών εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Αναβάθμισης του Βορείου Οδικού Άξονα, για τις περιοχές Καλύβες - Βρύσες και Πάνορμο - Εξάντη.