Ποσό ύψους 2,7 δις ευρώ άντλησε η Μαδρίτη από την πώληση ισπανικών δεκαετών ομολόγων, με το επιτόκιο δανεισμού να αγγίζει το 6,04%.

Η ζήτηση ήταν αυξημένη, καθώς ο αρχικός στόχος ήταν  1-2 δις ευρώ, αυξημένη όμως ήταν και η απόδοση, καθώς το επιτόκιο δανεισμού στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία ανερχόταν σε 5,74%.

Η ζήτηση ήταν ισχυρή, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,29 φορές, έναντι 2,56 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Η Μαδρίτη προχώρησε επίσης στην πώληση ομολόγων λήξεως το 2014 και το 2016.