Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου  η  πρώτη συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ στο  οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  ως Επικεφαλής Εταίρος. Στο έργο συμμετέχουν επίσης το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, το Δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου  και η Εταιρεία  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους Κύπρου. 

Κατά τη 2η ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από το Δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου σε τρία οινοποιεία, όπου οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά  τις σύγχρονες  εγκαταστάσεις, να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες οινοποίησης, να  γευτούν και να συγκρίνουν κρασιά από διάφορες ντόπιες ποικιλίες σταφυλιών.

Στόχος του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με δράσεις γαστρονομικού / οινικού τουρισμού, η στόχευση σε μια νέα τουριστική αγορά και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα βασίζεται στην ιδιαίτερη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα προϊόντα της κάθε περιοχής, ώστε οι επισκέπτες να επιλέγουν την Κρήτη και την Κύπρο επιδιώκοντας να βιώσουν την τουριστική εμπειρία μέσα από τη γεύση και την επαφή με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η  εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι μόνο μέσα από δράσεις εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, προορισμοί όπως η Κρήτη και η Κύπρος μπορούν να ανταπεξέλθουν και να παραμείνουν στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Εκτιμάται ότι το έργο θα εξασφαλίσει πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τις δύο περιοχές. Θα ενισχυθεί η τοπική ταυτότητα της κουζίνας κάθε περιοχής, οι επιχειρηματίες θα κατανοήσουν τη σημασία προσφοράς τοπικών προϊόντων ποιότητας, με συνέπεια την αύξηση της ζήτησης τέτοιων προϊόντων με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται   από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.