Προτάσεις για την ενίσχυση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν από 270 επιχειρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου εφαρμογής του νέου επενδυτικού νομού.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν εντός του επόμενου εξαμήνου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυξάνεται σταδιακά το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για πραγματοποίηση επενδύσεων, αφού κατά τον πρώτο κύκλο πρόσκλησης τον Απρίλιο του 2011 είχαν υποβληθεί 145 επενδυτικά σχέδια, στον δεύτερο, τον Οκτώβριο του 2011, υποβλήθηκαν 179 επενδυτικά σχέδια και στον τρίτο κύκλο οι προτάσεις έφθασαν τις 270.

Από αυτές οι 151 (προϋπολογισμού 831,8 εκατ. ευρώ) προέρχονται από επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης, οι 59 (προϋπολογισμού 43,6 εκατ. ευρώ) από τον πρωτογενή τομέα, οι 28 (προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις του τουρισμού και οι 32 (προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου υποβολής προτάσεων στον επενδυτικό νόμο, ο υπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Στουρνάρας, χαρακτήρισε πολύ θετικό γεγονός ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διατρέχει η Ελλάδα υπήρξε ανταπόκριση από 270 επενδυτές για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται να δημιουργήσουν 1.140 νέες θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε, δε, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «συνεχίζει καθημερινά τον αγώνα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους επενδυτές και την οικονομία».
Υπενθυμίζεται ότι:

• κατά τον 1ο κύκλο (Απρίλιος 2011) είχαν κατατεθεί 145 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 725 εκατ. ευρώ
• κατά τον 2ο κύκλο (Οκτώβριος 2011) είχαν κατατεθεί 179 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 854 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του επενδυτικού νόμου (που αποτελεί τον πρώτο κύκλο εφαρμογής κατά το 2012 για τα γενικά καθεστώτα) υποβλήθηκαν 270 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων:
• Τα 105 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τόσο στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Αθήνα όσο και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.
• Τα 165 υποβλήθηκαν στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών.

Η αιτούμενη ενίσχυση για τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε 363 εκατ. ευρώ και αφορά σε επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογική απαλλαγή. Ο επενδυτικός νόμος 3908/2011 στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα και την αύξηση των θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, την τεχνολογική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την περιφερειακή συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

• Γενική επιχειρηματικότητα: 18 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 63,3 εκατ. ευρώ
• Περιφερειακή συνοχή: 220 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 876,8 εκατ. ευρώ
• Τεχνολογική ανάπτυξη: 31 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 77,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης υποβλήθηκε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. Τα υποβληθέντα επενδυτικά θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο 3908/2011, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε διάστημα έξι μηνών.

zougla.gr