Η Εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 08/06/2012 αναρτήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Καστρινογιαννάκη 1 καθώς και στην ιστοσελίδα www.emporio-rethymno.gr/simpraksi οι πίνακες επιλογής της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 18.1303 / 1 / 2012, Ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα οι Πίνακες σύμφωνα με την διαδικασία ανάρτησης είναι οι εξής:

• Πίνακας Προσληπτέων (με πλήρη στοιχεία και ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ ) (Πατήστε για να δέιτε όλον τον κατάλογο με τα 343 ονόματα)

• Πίνακας Προσληπτέων (μόνο ΑΜΚΑ)

• Πίνακας Κατάταξης (με πλήρη στοιχεία κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά)

• Πίνακας Κατάταξης (μόνο ΑΜΚΑ)

• Πίνακας Απορριπτέων

Τα αποτελέσματα έχουν σταλεί και είναι διαθέσιμα:

-Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – ΑΣΕΠ
-Στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
-Στο ΚΠΑ-ΟΑΕΔ Ρεθύμνου
-Στους συμπράττοντες φορείς του Προγράμματος
-Σε όλους τους Δήμους και τα ΚΕΠ του νομού Ρεθύμνης