Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου, στις 17.00, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφασή του, συγκαλεί τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην αίθουσα που βρίσκεται κάτω από τα γραφεία του Ομίλου στο κολυμβητήριο Χανίων με τα παρακάτω θέματα: 
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι
3. Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99
4. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2011 έως 31/3/2012
5. Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2011 έως 31/3/2012
6. Έγκριση προϋπολογισμού 2012
7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2011 έως 31/3/2012 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
8. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 και ώρα 18.00 στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
α. Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 18η Ιουνίου 2012 και ώρα 18.00).
Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.
β. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουνίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι για την έγκαιρη εκτύπωση του ψηφοδελτίου.