Η Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάθμισε 11 τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ισπανία σε συνέχεια της χθεσινής υποβάθμισης της Ισπανίας κατά τρεις βαθμίδες σε ΄BBB΄.

Ειδικότερα, η Fitch ανακοίνωσε την υποβάθμιση:

Historical Territory of Alava: σε ΄A΄ από ΄AA΄

Autonomous Community of Asturias: σε ΄BBB΄ από ΄BBB+΄

City of Barcelona: σε ΄BBB΄ από ΄A΄

Autonomous Community of the Basque Country: σε ΄A΄ από ΄A+΄

Historical Territory of Bizkaia: σε ΄A΄ από ΄AA΄

Autonomous Community of Cantabria: σε ΄BBB΄ από ΄BBB+΄

City of Donostia - San Sebastian: σε ΄A΄ από ΄AA΄

Historical Territory of Gipuzkoa: σε ΄A΄ από ΄AA΄

Autonomous Community of Madrid: σε ΄BBB΄ από ΄A-΄

City of Madrid: σε ΄BBB΄ από ΄A΄

City of Pamplona: σε ΄BBB΄ από ΄A΄