Επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη μπορεί να αποβούν τα μη εγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία τανταλαφίλη και διακινούνται μέσω του διαδικτύου και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα KABOOM action strips και ONE FOR HER caps που διανέμονται στoν Καναδά και παράγονται στις ΗΠΑ από άγνωστο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Καναδά, αυτά τα προϊόντα περιέχουν τις φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη και τανταλαφίλη, το πρώτο και τανταλαφίλη, το δεύτερο.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε, επίσης, ότι επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ, είναι και τα μη εγκεκριμένα προϊόντα FIRMINITE caps, EXTRA STRENGTH INSTANT HOT ROD caps και LIBIDRON caps, που διανέμονται στις ΗΠΑ, και περιέχουν τη φαρμακευτική ουσία τανταλαφίλη.

Η δραστική ουσία τανταλαφίλη χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Τα προαναφερόμενα προϊόντα, πιθανόν να διακινούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, γι' αυτό ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, ώστε, σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα, με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Eπισημαίνει, παράλληλα, ότι η αγορά και χρήση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

health.in.gr