Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το ποιοτικό πριμ του ελαιολάδου (άρθρο 68), το οποίο ορίστηκε με υπουργική απόφαση, μετά το τέλος των ελέγχων, στα 12 ευρώ το στρέμμα. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Η σχετική απόφαση που υπογράφει ο Ν. Μαραβέγιας αφορά την πρόσθετη ενίσχυση στο ελαιόλαδο για την περίοδο 2010-2011.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ναπολέων Μαραβέγιας, με θέμα «Καθορισμός ύψους της πρόσθετης ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, σε εφαρμογή της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323)» (Β΄778)» ισχύουν τα εξής:

Άρθρο μόνο

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)» (Β΄778), όπως ισχύει, καθορίζουμε το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, στο ποσό των δώδεκα ευρώ (12 ευρώ) ανά στρέμμα.