Έτοιμο προς ψήφιση είναι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας το σχέδιο νόμου που στόχο έχει να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο ανάπτυξης του θαλάσσιου – αλιευτικού τουρισμού.

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα τήρησης και εκκαθάρισης του Μητρώου και Αρχείου για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων αναψυχής καθώς έχουν παρεισφρήσει εικονικά απασχολούμενοι.

Επίσης ρυθμίζονται φορολογικές επιβαρύνσεις λόγω παύσης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καθώς και το φορολογικό καθεστώς των ημερόπλοιων.

Στο νομοσχέδιο προωθείται ακόμη ο αλιευτικός τουρισμός από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα των αλιέων.

Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου του θαλάσσιου οικολογικού τουρισμού και μπορεί να περιλαμβάνει την επιβίβαση ατόμων που δεν είναι μέλη του πληρώματος σε αλιευτικά σκάφη για ψυχαγωγικούς-τουριστικούς σκοπούς, καθώς και τη φιλοξενία, εστίαση και γενικά παροχή εξειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και με τα σχετικά έθιμα και παραδόσεις.

skai.gr