Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση το έργου με τίτλο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών» από το ΕΣΠΑ, πράξη που κατέθεσε ο Δήμος Ρεθύμνου και το Τμήμα Πληροφορικής του τον Δεκέμβριο του 2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 309.000 ευρώ και αποτελεί μέρος ενός συνόλου έργων πληροφορικής που έχουν εγκριθεί από την Ψηφιακή Σύγκλιση και θα υλοποιηθούν στο Δήμο, κατά το χρονικό διάστημα 2012-2013, συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί την πολιτισμική κληρονομιά, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο επιστημονικής αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας των συλλογών και των μνημείων του Δήμου Ρεθύμνου.

Τα Μουσεία και οι Συλλογές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο αποτελούν σημαντικότατους χώρους της σύγχρονης-λαϊκής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της φυσικής ιστορίας και της θαλάσσιας ζωής του τόπου και είναι τα εξής:

- Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο,

- Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου,

- Συλλογή Ενάλιας Ζωής,

- Συλλογή Φραντζεσκάκη.

 

rethnea.gr