Ασφυκτικό "πρέσινγκ" κατά των οφειλετών του Δημοσίου ξεκινά από αύριο Τρίτη ο εισπρακτικός μηχανισμός, ενεργοποιώντας όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων.

Η ανάγκη να καλυφθεί η μαύρη τρύπα των εσόδων και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στο να αυξήσει την πίεση προς τους φορολογουμένους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να κατάσχεται το 25% του μισθού, της σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και να ξεκινήσουν οι κατασχέσεις ενοικίων, αυτοκινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, απαιτήσεων από αμοιβές τρίτων, απαιτήσεων πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών - προμηθευτών, καθώς και να προχωρούν οι ελεγκτές σε άμεση είσπραξη πλειστηριασμάτων από τους συμβολαιογράφους και στον εντοπισμό συνυπόχρεων προσώπων.

Από την άλλη πλευρά, εάν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε πρόσφατα να ασκείται άμεσα ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.

Όσον αφορά, πάντως, τις κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομείναν ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο ζήτησε από τους 40 ειδικούς ελεγκτές, που στελεχώνουν την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, να δώσουν προτεραιότητα στο κυνήγι των μεγαλοοφειλετών που έχουν την οικονομική δυνατότητα ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Οι ελεγκτές μάλιστα έχουν λάβει ξεκάθαρες εντολές όπως:

* Να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ για να προχωρήσουν και στη δέσμευση των καταθέσεων.

* Να κάνουν φύλλο και φτερό την ακίνητη περιουσία των οφειλετών, ελέγχοντας όχι μόνο τα στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στο έντυπο Ε9 της εφορίας, αλλά ξεσκονίζοντας όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, για να εντοπίσουν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι μεγαλοοφειλέτες ή οι συνυπόχρεοι αυτών και δεν τα έχουν δηλώσει ή μεταγράψει.

* Να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν εικονικά, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του οφειλέτη.

* Να προχωρήσουν σε κατασχέσεις ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων και στα χέρια τρίτων.

Ποιος ο τρόπος αποπληρωμής

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι υπόχρεοι, που θα υπαχθούν, έχουν δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα, καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, εκ των οποίων καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

*εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

*από 2 μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

*από 13 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων,

*από 25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των προσαυξήσεων,

*από 37 μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 45% των προσαυξήσεων,

*από 49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων.

news247.gr