Στην άλλη πλευρά των συνόρων μεταφέρονται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικός παράγοντας γι' αυτή τη μεγάλη απόφαση η επιδείνωση της κρίσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας περισσότερες από 6.000 ελληνικές ΜΜΕ «πέρασαν» στη Βουλγαρία, καθώς η γειτονική χώρα αποδεικνύεται και στην πράξη ως ο καλύτερος «υποδοχέας».

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για εταιρίες από τη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες προχώρησαν σε αυτή την κίνηση για λόγους καθαρά οικονομίας. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, το τελευταίο διάστημα το κύμα των μετακινήσεων προς βορειότερα πήρε νέες διαστάσεις, καθώς αυξήθηκε περαιτέρω ο αριθμός των υπό μετακόμιση επιχειρήσεων.

Όπως υποστηρίζεται, πλέον, στη Βουλγαρία περνούν ακόμα και μικρές, εκτός από τις μεσαίες επιχειρήσεις. Προς εξυπηρέτηση αυτών των μετακομίσεων έχουν αναπτύξει δραστηριότητα σειρά εξειδικευμένων γραφείων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες μεταφοράς, προς αποφυγή ταλαιπωρίας για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.