Την διακοπή μαθημάτων των Νηπιαγωγείων Δαφνών, Αγίου Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Κυπαρίσσου,

Βενεράτου. Επίσης των Δημοτικών Σχολείων Δαφνών, Αγίου Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Καλού, Καρκαδιώτισσας, Βενεράτου, Αυγενικής καθώς και των Γυμνασίων Βενεράτου και Αγίου Μύρωνα, αποφάσισε ο δήμαρχος Ηρακλείου, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές του Δήμου Ηρακλείου.