Μία ακόμη ευκαιρία θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Εκδόθηκε απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζανιά, με την οποία παρατείνεται έως τις 29 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία έληγε τυπικά σήμερα. Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να εξοφλήσουν χρέη έως 10.000 ευρώ (για ιδιώτες) ή έως 75.000 (νομικά πρόσωπα) σε δόσεις και με τη δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως την Τετάρτη το μεσημέρι θα γίνει και νέα σύσκεψη με τους προϊσταμένους των μεγαλύτερων ΔΟΥ για να αξιολογήσει τις προσπάθειες είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Ο κ. Ζανιάς, ενόψει της αναγκαιότητας της εντατικοποίησης των δράσεων για την είσπραξη των οφειλών, έχει δώσει εντολή για να προχωρήσει η διασταύρωση που αφορούν σε:

- Εμβάσματα στο εξωτερικό των τελευταίων δύο ετών.

- Ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

- Τόκους των καταθέσεων στο εξωτερικό

Η διασταύρωση αφορά

α) Φορολογουμένους που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

β) τους 1500 μεγαλύτερους οφειλέτες

γ) λοιπών οφειλετών μεσαίας κατηγορίας (με χρέη πάνω από 75.000 ευρώ).

Σε περίπτωση ευρημάτων από τη διασταύρωση θα γίνει άμεση ενεργοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. και θα ζητηθεί η είσπραξη ή η λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τους υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές τους υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον ο κ.Ζανιάς θα ζητήσει από τους εφόρους περισσότερους προσωρινούς ελέγχους Φ.Π.Α, αλλά και νέες ενέργειες ΔΟΥ σε σχέση με υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

 

protothema.gr