Σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πλαστικά Κρήτης, συνολικής αξίας 2.496 ευρώ, προχώρησε στις 8/03 η αντιπρόεδρος της εταιρείας, κα. Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.