Με πλήρες σχέδιο πρότασης για δημιουργία «Λαϊκού Υπνωτηρίου» οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι επιστημονικοί σύλλογοι προσπαθούν να αγκαλιάσουν τους απόρους και τα θύματα της φτώχειας.

Σκοπός του «Λαϊκού Υπνωτηρίου» είναι να παρέχει στέγη φιλοξενίας για μια διανυκτέρευση σε άπορους, θύματα της νέας φτώχειας, στην περιοχή της πόλης των Χανίων, σε συνθήκες αξιοπρεπείς και σύμφωνες με τους κανόνες υγιεινής.

Το Υπνωτήριο προτείνεται να στεγαστεί στην πόλη των Χανίων, σε περιοχή εύκολα προσβάσιμη. Θα αναζητηθεί κατάλληλο κτίριο που είναι δυνατόν να παραχωρηθεί από τον Δήμο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Ο χώρος πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις μικρού πρόχειρου μαγειρείου,  αποθηκευτικούς χώρους, εγκαταστάσεις πλυντηρίων, εγκαταστάσεις μπάνιων-αποχωρητηρίων, wc και εγκαταστάσεις ύπνου. Χώρος αναμονής καθώς και χώροι συνοδευτικών υπηρεσιών (πχ για διανομή ρούχων κλπ) αποτελούν επίσης ζητούμενο. Είναι αναγκαίο ο χώροι να έχουν προδιαγραφές που θα σέβονται την προσωπικότητα των φιλοξενουμένων, χωρίς διακρίσεις. 

Η λειτουργία του Υπνωτηρίου εννοείται ότι θα είναι καθημερινή και επί μονίμου βάσεως ενώ τα μέλη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συνυπογράφουν την πρόταση, διαβεβαιώνουν ζητώντας ταυτόχρονα τη βοήθεια των συμπολιτών τους, για την  εξασφάλιση δωρεών,προσφορών σε είδος αλλά και εθελοντική εργασίας ώστε το εγχείρημα να γίνει με ολοκληρωμένο και ανθρώπινο τρόπο