Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ανακοινώνει στα μέλη του ότι αποφάσισε να αναστείλει κάθε περαιτέρω ενέργεια για τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων για τις 8 και 9 Απριλίου 2011 εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού του Συμβουλίου.

Λόγοι της αναστολής είναι: α) η μη ύπαρξη υποψηφιοτήτων από μέλη του Επιμελητηρίου για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και β) η βούληση του εποπτεύοντος Υπουργείου για μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με Δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιφ. Ανάπτυξης που εκδόθηκε στις 1/3/2011, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2011.