Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΔΕΗ, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναφέρει πως εξετάζει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και στα πλαίσια αυτά βρίσκεται σε συζητήσεις και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τονίζει επίσης πως η σύναψη οποιουδήποτε νέου δανείου αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας και δεν σχετίζεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.

Διευκρινίζει ακόμη πως δεν υφίσταται θέμα παροχής εξασφαλίσεων προς τις τράπεζες, με τις οποίες η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των δανειακών λήξεων του 2012.

Σχετικά με αναφορές σε προβλήματα ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενο κίνδυνο μπλακ άουτ, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει πως έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς ΛΑΓΗΕ και ΔΕΠΑ, και επομένως τα προβλήματα ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ και εν γένει της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δε σχετίζονται με την ίδια.

Προσθέτει, εξάλλου, πως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και στο βαθμό που της αναλογεί, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας -συμπεριλαμβανομένου του νησιωτικού χώρου- κατά τη διάρκεια της θερινής και τουριστικής περιόδου.