Διευρυμένο εμφανίζεται σε ετήσια βάση, στα 10,88 δισ. ευρώ έναντι 10,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο πεντάμηνο, κυρίως εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης, αλλά και της υστέρησης των φορολογικών εσόδων.

Ωστόσο, βάσει των αναθεωρημένων στόχων για το έλλειμμα όχι απλώς αυτοί επιτυγχάνονται, αλλά εμφανίζεται και καλύτερη από την προβλεπόμενη εικόνα. Δηλαδή βάσει των στόχων το έλλειμμα προβλεπόταν στα 12.896 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένη εικόνα έναντι των στόχων εμφανίζει και το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφούμενο σε 2,356 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,234 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, εκτροχιασμό εμφανίζουν τα έσοδα, παρουσιάζοντας έναντι των στόχων απόκλιση 666 εκατ. ευρώ, λόγω της βαθιάς ύφεσης που πλήττει την κατανάλωση και κατ' επέκταση τα έσοδα από φόρους πχ από ΦΠΑ, αλλά και της καθυστέρησης για προεκλογικούς λόγους της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Έτσι ενώ θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί 18,834 δισ. ευρώ, έχουν μπει στα ταμεία 18,268 δισ. ευρώ. Η εικόνα μάλιστα θα ήταν ακόμα χειρότερη αν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, το φοροκυνηγητό για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν οδηγούσε κάποιες εισπράξεις στο ταμείο, λένε αναλυτές.

Διαφορετική ανάγνωση των στοιχείων κάνουν όμως οι ειδικοί και σε ό,τι αφορά το έλλειμμα. Όπως εξηγούν, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η «μαγική εικόνα» με το έλλειμμα να εμφανίζεται και μειωμένο κατά δύο δισεκατομμύρια σε σχέση με τους στόχους το Δημόσιο έχει «παγώσει» σχεδόν όλες τις πληρωμές.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 10.882 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 2.356 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 12.896 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 4.234 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.168 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 666 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.834 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H ως άνω απόκλιση, τονίζει το υπουργείο, οφείλεται στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 251 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της παράτασης που δόθηκε στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (έως τις 8 Ιουνίου 2012) και που αναμένεται να εισπραχθούν τον Ιούνιο.

Μειωμένες επίσης, προσθέτει, ήταν οι εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 503 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, ενώ υπήρχε υστέρηση και ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα.

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους πενταμήνου, επισημαίνει το υπουργείο, καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.493 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.758 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση από τους στόχους πενταμήνου κατά 265 εκατ. ευρώ οφείλεται -τονίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ- σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μεγάλο μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τον επόμενο μήνα.

Συνολικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.661 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (20.592 εκατ. Ευρώ) κατά 931 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 30.543 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.945 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.488 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή, τονίζει το ΥΠΟΙΚ, αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 1.508 εκατ. ευρώ, αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1.437 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (1.124 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (158 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (137 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.