Η ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας, φέτος, θα είναι «ασθενής, κυμαινόμενη στο 2,5%», κυρίως λόγω «της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη αλλά και πολυάριθμων άλλων αβεβαιοτήτων», προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεσή της.

Εντονότερος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, φέτος, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, σημειώνει στη έκθεση η Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμώντας ότι αυτός θα φθάσει στο 5,3%.

Πάντως και σε αυτήν την κατηγορία οικονομιών του πλανήτη η Παγκόσμια Τράπεζα συνιστά να εφαρμοστεί «δημοσιονομική πειθαρχία».