Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Γαζίου, από κοινού προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα ωφέλιμη και κοινωφελή πράξη. Διένειμαν όλα τα τρόφιμα που δεν είχαν καταναλωθεί στην εκδήλωση για τα Κούλουμα που είχε οργανώσει η Δημοτική Αρχή.

Αποδέκτες ήταν πολύτεκνες οικογένειες του Μαλεβιζίου, το κέντρο ειδικών παιδιών του Αγίου Σπυρίδωνα και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.