Ζήτημα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, η ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, η οποία λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου. Εφόσον τελικά δοθεί παράταση, αυτή θα είναι ολιγόμηνη -πιθανότατα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η ανταπόκριση των πολιτών στη διαδικασία συνεχίζεται, έστω και με περιορισμένο πλέον ρυθμό. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΕΕ, μέχρι τις 6 Ιουνίου είχαν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα πάνω από 362.000 δηλώσεις, ενώ τα έσοδα πλησιάζουν τα 550 εκατομμύρια ευρώ.

Το ΤΕΕ εκτιμά ότι μία ακόμα παράταση της προθεσμίας είναι απαραίτητη προκειμένου να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της τακτοποίησης, που αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση του σχετικού φακέλου.