Διαμαρτύρονται οι Πολιτικοί Μηχανικοί για το επιχειρούμενο "άνοιγμα" του επαγγέλματός τους, αλλά παράλληλα και για την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών.

Όπως ανέφερε στο Flashnews ο Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Στρογγυλός "Η σύνδεση των κανόνων, των προδιαγραφών και των ελέγχων με τις ελάχιστες αμοιβές, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των παραπάνω από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του επιστήμονα Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος ενέχει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων του.

Το επίπεδο των προδιαγραφών, οι ασφαλέστερες κατασκευές, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η ασφάλεια του πολίτη, είναι ευθέως ανάλογες με την αμοιβή του μελετητή και επιβλέποντος σε όλες τις χώρες και σε όλα τα συστήματα, τουλάχιστον από ένα ύψος και κάτω.

Είναι επίσης προφανής η σύγχυση και η στρέβλωση εννοιών στην κοινή γνώμη, όπως της μελέτης και της επίβλεψης ενός έργου έναντι της οικοδομικής άδειας, της ελάχιστης ή της μέγιστης αμοιβής έναντι της ελάχιστης προβλεπόμενης αμοιβής."

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ. Στρογγυλός "Στην Ελλάδα η πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όποιον έχει λάβει το απαιτούμενο δίπλωμα σπουδών και έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Ο αριθμός των αδειών επαγγέλματος είναι απεριόριστος.

Κατ’ έτος χορηγούνται πολυάριθμες νέες άδειες. Το ποσοστό επιτυχίας στις σχετικές εξετάσεις είναι μεγάλο. Από τους κατ’ έτος εγγραφόμενους στο ΤΕΕ, ποσοστό 35% έχει σπουδάσει σε σχολές του εξωτερικού.

Μετά από τη χορήγηση της άδειας, η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ελλάδα υπόκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος της (αλλά όχι συνολικά) σε σημαντικούς κανόνες σχετικούς με την πληρότητα, την ποιότητα, τη μορφή, τους ελέγχους, τις ευθύνες και την αμοιβή των υπηρεσιών μηχανικού. Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι με τη συλλογική ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής, αισθητικής, ελεγχόμενης δόμησης και προστασίας του περιβάλλοντος κλπ., που αποτελούν κοινωνικά αγαθά αντικείμενα μέριμνας και προστασίας από το κράτος, για λόγους δημοσίου συμφέροντος."