Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ενημερώνει στους Ανέργους και Αγρότες του Νομού Λασιθίου ότι προκηρύσσονται οι θέσεις πεντάμηνης διάρκειας σε φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ σύμφωνα με την σχετική Έγκριση Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ με αριθμό ΚΟΧ 17.1302/1/2012 για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Οι ωφελούμενοι του Νομού Λασιθίου συνολικά τριακόσια εβδομήντα πέντε άτομα θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ασφάλιση και μηνιαίες αποδοχές 625 €.

Η Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στην ακόλουθη στη διεύθυνση:

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» , Βλαστών & 1770 11 B , Τ.Κ. 71202 , Ηράκλειο Κρήτης

τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-344070, Fax: 2810-344055

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές ημέρες, από τις 16/06/2012 έως και τις 25/06/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα Αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής από τα δημοτικά καταστήματα, την Περιφερειακή Ενότητα, τα ΚΕΠ, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.solidcrete.blogspot.com, www.enkh.gr, www.epanad.gov.gr, www.asep.gr, και σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Νομού Λασιθίου.