Με συνοπτικές διαδικασίες και με άμεση παρέμβαση της Google, αφαιρέθηκε βίντεο από το YouTube που συκοφαντούσε και τρομοκρατούσε συμπολίτη μας με απειλές δολοφονίας.

Το άτομο που δεχόταν τις παραπάνω απειλές ήρθε σε επαφή με τη δράση Saferinternet.gr, η οποία ενημέρωσε άμεσα τους ειδικούς της Google στην Ελλάδα. Εκείνοι, με τη σειρά τους, ειδοποίησαν τα κεντρικά γραφεία της Google στην Αμερική, όπου έπειτα από ενδελεχή έλεγχο της αναφοράς αφαιρέθηκε το επίμαχο βίντεο.

Η παραπάνω δράση αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως η άριστη συνεργασία της βιομηχανίας του Διαδικτύου και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου μπορεί άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και έξοδα να συντελέσει αποτελεσματικά στον «καθαρισμό» του Διαδικτύου από κακόβουλο περιεχόμενο και συμπεριφορές. Τέτοιες συνεργασίες προάγονται σθεναρά μέσα από το πρόγραμμα Saferinternet της Ε.Ε..

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί συνεργάτη της πρωτοβουλίας της Google «Κέντρο Οικογενειακής Ασφάλειας» (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.google.gr/goodtoknow/familysafety/advice/).

Αντίστοιχη συνεργασία έχει δημιουργηθεί με το Facebook, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε προφίλ του παραπάνω ιστοχώρου, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη δρ Βερόνικα Σαμαρά, Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου & Επικεφαλής της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, κιν. 6948729493.


zougla.gr