Λάθη και απροσεξίες στοιχίζουν ακριβά σε όσους προσπαθούν να γλιτώσουν τα 500 ευρώ του Τέλους Επιτεύματος, κλείνοντας «άρον-άρον» το μπλοκάκι τους. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και κατεπείγουσα εγκύκλιο που δίνει οδηγίες στους εφόρους πώς να αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις που ανακύπτουν, βάζοντας ορισμένες φορές και στο στόχαστρο όσους φαίνεται ότι η διακοπή μπορεί να κρύβει φοροδιαφυγή.

Στην εγκύκλιο ορίζεται πως με τη δυνατότητα που έχουν μέχρι 16/7/2012 να δηλώνουν εκπρόθεσμα στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ τους πως έκαναν διακοπή εργασιών μέσα στο 2011, θα γλιτώνουν τα 500 ευρώ του Τέλους Επιτηδεύματος. Η ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι προγενέστερη της τελευταίας συναλλαγής της (όπως προκύπτει από τα βιβλία της τουλάχιστον).

Το τέλος επιτηδεύματος δεν υπολογίζεται αν η ημερομηνία διακοπής είναι πριν την 1-1-2011 ή υπολογίζεται μέρος μόνον του τέλους επιτηδεύματος, αν η ημερομηνία διακοπής είναι εντός του 2011. Αν πχ δηλωθεί διακοπή για ημερομηνία 31/5/2011 (τελευταία απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο μπλοκάκι), τότε το Τέλος Επιτηδεύματος θα είναι 250 ευρώ και όχι 500. Αν η ημερομηνία είναι από τις 16 του μηνός και μετά, τότε λογίζεται ολόκληρος μήνας.

Στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθεί φορολογική δήλωση, χωρίς να έχει προηγηθεί εκπρόθεσμη διακοπή δραστηριότητας και κατ' επέκταση έχει ήδη επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος, οι φορολογούμενοι μπορούν, εφόσον πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή της δραστηριότητάς τους, να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού.

Ωστόσο πολλοί σπεύδουν πανικόβλητοι στα τμήματα Μητρώου των εφοριών τις ημέρες αυτές για να κλείσουν τα βιβλία τους, αλλά ξεχνάνε να αναφέρουν πως θέλουν η δήλωση να ισχύσει εκπρόθεσμα. Για παράδειγμα, επαγγελματίας δεν έχει κόψει απόδειξη από το 2000 και μετά, αλλά πάει στην εφορία και δηλώνει ως ημερομηνία διακοπής την τρέχουσα (πχ 14/6/2012). Αυτός θα πληρώσει κανονικά τα 500 ευρώ, παρότι έκανε τη διακοπή. Αν δήλωνε οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1-1-2011, θα γλίτωνε ολόκληρο το τέλος επιτηδεύματος.

Για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής, η εφορία πρέπει κανονικά να του επιβάλει πρόστιμο 120 ευρώ –ορισμένες φορές αυτό παραλείπεται όμως. Αν τελικά το πληρώσει και φύγει από την εφορία, θα χάσει 80 ευρώ που θα τα γλίτωνε εάν πριν πάει στο ταμείο, ζητούσε από τον έφορο «διοικητική επίλυση» για το πρόστιμο και να μειωθεί στο 1/3, δηλαδή στα 40 ευρώ.

Εις περίπτωσιν που ζητούσε να γίνει διακοπή πχ στις 16/11/11, τότε το τέλος επιτηδεύματος που γλιτώνει για τον Δεκέμβριο του 2011, του έρχεται «μία η άλλη» με το πρόστιμο εκπρόθεσμης διακοπής.

Με βάση και την εγκύκλιο (ΠΟΛ 1149/2012) οι εφορίες οφείλουν να εξετάζουν και άλλα πράγματα, όπως πχ αν συνυποβλήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις που προβλέπονται από τον ΚΒΣ για όλα αυτά τα χρόνια. Χιλιάδες αυταπασχολούμενοι όμως συχνά ξεχνάνε να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων («πελατών-προμηθευτών») όπου αναφέρουν κάθε χρόνο τους μεγάλους πελάτες και προμηθευτές τους (με αξία συναλλαγών άνω των 300 ευρώ), με βάση τις οποίες οι εφορίες κάνουν διασταυρώσεις για πλαστά και εικονικά.

Έτσι πολλοί έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα 120 ευρώ ανά παράβαση (δηλ. πχ 1200 ευρώ αν για μια δεκαετία δεν υπέβαλε καταστάσεις) έστω και αν είχε μηδενικούς τζίρους. Και τα πρόστιμα αυτά όμως μειώνονται στο ένα τρίτο, με διοικητική επίλυση. Έτσι συμφέρει και πάλι να πληρώσει πχ 400 ευρώ και να γλιτώσει τα 500, καθώς μάλιστα τα πρόστιμα αυτά θα συνέχιζαν να αυξάνονται και τα επόμενα χρόνια αν δεν έκανε έστω και αργά τη διακοπή αυτή και παρέλειπε να υποβάλλει τις δηλώσεις αυτές και τα επόμενα χρόνια.

Ειδικά στις περιπτώσεις που φορολογούμενοςενώ , εμφανίζεται στο σύστημα Μητρώου ως «ενεργός επιχείρηση», κατά την προσέλευσή του στη Δ.Ο.Υ. ισχυρίζεται ότι έχει προβεί παλαιά στη διακοπή εργασιών της επιχείρησής του, χωρίς να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης, θα υποβάλλεται δήλωση διακοπής εργασιών, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος διακοπής εργασιών της επιχείρησης.

Αν οι συγγενείς κάποιου φορολογούμενου διαπιστώσουν πως, ενώ αυτός έχει αποβιώσει, εμφανίζεται στο Μητρώο ως ενεργός επιχείρηση και του έχει σταλεί ειδοποίηση για το Τέλος Επιτηδεύματος, τότε θα υποβάλλεται από αυτούς επί τόπου δήλωση διακοπής εργασιών, με ημερομηνία διακοπής -εφόσον δεν αποδεικνύεται διαφορετικά- την ημερομηνία του θανάτου του. Η δήλωση διακοπής στο μητρώου σε περίπτωση θανάτου αποτελεί πάγια υποχρέωση των κληρονόμων, με βάση το νόμο.

Η δήλωση θα συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις διακοπής λόγω θανάτου.

Για πολλές περιπτώσεις πάντως η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα επιλέξει δείγμα μέσα από το ELENXIS για περαιτέρω έλεγχο. Για όσες περιπτώσεις ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσος έλεγχος, θα στέλνονται στα κεντρικά μαζί με τεκμηριωμένη έκθεση για την ανάγκη άμεσου ελέγχου και για την εκτίμηση του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί.

protothema.gr