Οι γιατροί που είχαν επιλεγεί, θα καλύψουν τις θέσεις που εκκρεμούσαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στο ΠΑΓΝΗ.

Ειδικότερα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο θα καλυφθούν δύο θέσεις στο τμήμα νεφρολογίας, μια θέση στο τμήμα ωτορινολαριγγικής και μια στην παιδιατρική κλινική.

Στο ΠΑΓΝΗ, γιατρό θα αποκτήσει το τμήμα μαιευτικής γυναικολογίας.