Τη δική της ταυτότητα προγραμματίζεται να αποκτήσει η  Κρητική σταφίδα  μετά την πρωτοβουλία της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας  (ΚΣΟΣ) για την προώθηση του χαρακτηρισμού της Κρητικής σουλτανίνας ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Στόχος της ΚΣΟΣ είναι η κατάκτηση νέων αγορών προς όφελος των παραγωγών. 

Να σημειωθεί ότι η ΚΣΟΣ την προηγούμενη παραγωγική περίοδο παρέλαβε 1500 τόνους σταφίδες (από τους 3.000 τόνους που παρήχθησαν συνολικά). Όλες οι ποσότητες έχουν διατεθεί κυρίως στη Γερμανία και κατά δεύτερο λόγο στην εσωτερική αγορά.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΚΣΟΣ προετοιμάζεται να καταθέσει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση – μελέτη για το χαρακτηρισμό της κρητικής σουλτανίας ως προϊόν ΠΓΕ. Μετά την υιοθέτηση της πρότασης από το ελληνικό Υπουργείο ο σχετικός φάκελος θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Μανώλης Γαβαλάς η προσπάθεια για την αναγνώριση της σταφίδας Κρήτης ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης εντάσσεται σε μία νέα ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την επανατοποθέτηση στις αγορές του ιστορικού προϊόντος της Κρήτης.

Στόχος της ΚΣΟΣ, σημειώνεται στην ανακοίνωση, σε συνεργασία με ομάδα παραγωγών, είναι η παραγωγή συγκεκριμένων ποσοτήτων πιστοποιημένης σταφίδας, που θα δώσει τη δυνατότητα στην οργάνωση να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και στους παραγωγούς να απολαύσουν τιμές καλύτερες από αυτές των προηγούμενων χρόνων.