Ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, η ημερομηνία των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθών Οδοντιατρείου.

Ειδικότερα η ανακοίνωση για την διενέργεια των εξετάσεων αναφέρει:

«Από την Δ/νση Δημ Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι, με την υπ΄ άριθ. Υ7γ/Γ.Π/οικ 55154/29-05-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε η ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθών Οδοντιατρείου:

Με έδρα την Αθήνα, η ημέρα Τρίτη 26 Ιουνίου και ώρα 10.00 – 12.00 π.μ στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αίθουσα Διδασκαλίας Β΄ ορόφου (παλαιό κτήριο.)

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις των βοηθών Οδοντιατρείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2012 με έδρα τη Θεσσαλονίκη η ημέρα Δευτέρα 18 Ιουνίου .

Oι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων ».