Να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που χρωστάνε στο ΙΚΑ, ζήτησε ο διοικητής του Ιδρύματος, Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», με εξαιρετικά επείγον έγγραφο (και ημερομηνίας 15 Ιουνίου), ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ «να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους», με το σκεπτικό «ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, με στόχο την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας».

Στην κατεύθυνση αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, ζητεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ταμεία είσπραξης εσόδων να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Ο κ. Σπυρόπουλος ζήτησε από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος να προχωρήσουν άμεσα στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες, εστιάζοντας στους κατ' εξακολούθηση μεγαλοοφειλέτες και όλους όσοι φέρουν το χαρακτηρισμό του «οφειλέτη ιδιαιτέρου ρίσκου».

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης ο οποίος υποβάλλει αίτηση υπαγωγής, εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

in.gr