Το Γραφείο Διασύνδεσης  & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο  του έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:  «Οι Σπουδές στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 και ώρα 18.30 - 21.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 28-32).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων των Γενικών Λυκείων του Νομού, με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω σταδιοδρομίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι απ' όλα τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους μαθητές το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων του Τμήματος και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.