Μόνοι τους θα πρέπει να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι τα ηλεκτρονικά ενώτια, που υποχρεώνονται να περάσουν στα αυτιά των αιγοπροβάτων τους.

Με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, από την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μιλένα Αποστολάκη, γίνεται γνωστό ότι η αρμόδια αρχή είχε εισηγηθεί τη διερεύνηση της δυνατότητας καταβολής κρατικών ενισχύσεων για τη μερική, έστω, αντιστάθμιση των δαπανών που προκαλεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης στους κτηνοτρόφους.

Ωστόσο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 επεσήμανε την αδυναμία χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για το συγκεκριμένο σκοπό, έχοντας υπόψη τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα Γεωργίας και Δασοκομίας και την αρχή Ανταγωνισμού.

Το Υπουργείο φιλοδοξεί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων να αντιμετωπίσει την πρακτική των "ελληνοποιήσεων" και να κάνει αυστηρότερη την επιτήρηση και καταπολέμηση ασθενειών.

Το ηλεκτρονικό ενώτιο, όπως και ο ενδοστομαχικός βώλος θα εισάγεται στα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2010 και έχουν ηλικία άνω των 6 μηνών.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ηλεκτρονικά ενώτια, έχει ήδη προωθηθεί για υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς, σε συμμόρφωση των όρων που έχει θέσει η ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα κάνουν αίτηση στις οικείες κτηνιατρικές αρχές και αφού αυτή θα επικυρώνεται, θα διαβιβάζεται στον εγκεκριμένο προμηθευτή που ο κάθε κτηνοτρόφος θα επιλέγει.

Όπως σπεύδει να επισημάνει πάντως η υφυπουργός Ανάπτυξης, Μιλένα Αποστολάκη, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών ενωτίων είναι κατ’ ουσίαν η ίδια με την εφαρμογή των απλών συμβατικών ενωτίων την οποία γνωρίζουν ήδη οι κτηνοτρόφοι, επί σειρά ετών και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις όπως γίνεται με την εφαρμογή των στομαχικών βώλων.

Σε ότι αφορά στο μέσο κόστος λιανικής διάθεσης των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης σε άλλα κράτη- μέλη, ο ενδοστομαχικός βώλος σε συνδυασμό με το συμβατικό ενώτιο, διατίθεται περίπου στην τιμή των 3 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ). Ο συνδυασμός συμβατικό ενώτιο/ηλεκτρονικό ενώτιο διατίθεται στα 2,5 ευρώ. Οι τιμές αυτές, επισημαίνει η υφυπουργός, είναι ενδεικτικές και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες (μεμονωμένες ή μαζικές παραγγελίες π.χ. από Συνεταιρισμούς, πιθανή επιπλέον χρέωση για την τοποθέτηση του στομαχικού βώλου από ειδικευμένο κτηνίατρο ή τεχνικό κλπ).

Τις διευκρινίσεις για τα ηλεκτρονικά ενώτια είχε ζητήσει, με ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης, ζητώντας να μην επωμιστούν οι κτηνοτρόφοι τα έξοδα αγοράς και εφαρμογής των ενωτίων.